Междуочното разстояние и нашите очила

Междуочното разстояние и нашите очила

Тази статия е провокирана от честите въпроси на наши клиенти във връзка с тяхното „междуочно разстояние“, дали е спазено при изработката на очилата, защо е различно, оказва ли влияние върху зрението им, зависи ли от него рамката която могат да изберат и т.н.

КАКВО ОЗНАЧАВА „МЕЖДУЗЕНИЧНО РАЗСТОЯНИЕ“

Това „разстояние“, което се изписва във всяка рецепта се нарича междузенично разстояние (пупилна дистанция или накратко PD) и представлява разстоянието между центровете на зениците на дясното и лявото око на съответният човек. Изразява се в милиметри и при възрастните хора е между 54мм и 74мм (средно при жените в България 62мм, а при мъжете 65мм). При децата е по-малко и се увеличава, докато детето спре да расте.
Това разстояние е важно, защото всяко диоптрично стъкло има оптичен център, който трябва да съвпадне с центъра на зеницата на окото, когато изработваме очилата за да осигурим ясно и комфортно зрение.

КАК СЕ ИЗМЕРВА ПУПИЛНОТО РАЗСТОЯНИЕ

В по-голяма част от очните кабинети и оптиките, разстоянието между зениците се измерва чрез милиметрова линийка. При стандартни случаи този метод е приемлив, но неговата прецизност при определен тип хора и вид стъкла не е в допустимата норма.
Съвременните методи за отчитане на PD включват специализирани дигитални устройства (пупилометри, i.Pad-приложения, центриращи колони и др.), при които имаме повтаряемост и точност на взетите мерки.
В оптичен център „Приятели“ използваме именно такъв тип апарати. Освен обективното измерване е важен опита и професионализма на човека, който ще потвърди стойността на това разстояние. Познавайки „начина на работа“ на стъклата, ние се съобразяваме с анатомичните особености на човека който ще ги ползва, с неговото поведение (движение глава-очи), както и с геометрията на избраната рамка и това как тя стои на главата на човека. Например само 3-4мм изместване на главата встрани при вземане на мерките, води до 1мм грешка в разстоянието. Грешка може да се получи и когато отчитаме междузеничното на плоска равнина, а монтираме стъклата върху рамка с голяма кривина. Машината за монтаж на стъклата, която използваме в нашия център, прави автоматична компенсация при извита рамка.

ПРОМЕНЯ ЛИ СЕ МЕЖДУЗЕНИЧНОТО РАЗСТОЯНИЕ

PD не се променя при възрастните индивиди (с редки изключение при възникване на някои проблеми свързани с нервната система и кондицията на очните мускули). Трябва да знаем обаче, че нашето PD се променя, тогава когато гледаме на близки и средни разстояния. Например при поглед към компютъра, очите ни конвергират (доближават се) и разстоянието между тях намалява с около 2 мм спрямо разстоянието за далеч. Когато пък гледаме по-наблизо (шием, ремонтираме и т.н.) разстоянието намалява с около 4 мм. Четенето е също на близко разтояние, но тъй като при него погледа не е фиксиран, а се мести отляво-надясно и обратно, можем да приемем с 2 мм по-малко PD.
Разликата в PD за близо и далеч е по-голяма при по-големите PD-та и при стъклата с по-висок плюсов диоптър. Например при PD за далече 60 мм и диоптър -3,00, разстоянието за близо е 58 мм, а при PD за далече 72 мм и диоптър +3 ,00 е 67 мм.
Има хора при които няма разлика между PD за далече и близо. Това се наблюдава често при пациенти с едноочно зрение или с „мързеливо око“.

ТРЯБВА ЛИ PD ДА БЪДЕ АБСОЛЮТНО ТОЧНО

При стандартните еднофокусни стъкла за близо или далеч имаме по-голям толеранс за грешка. Всъщност този толеранс зависи преди всичко от диоптъра. Колкото по-голям е той, толкова допуска е по-малък. Например при стъкло от 1,00 dpt., допуска е до 3мм грешка, при стъкло 3,00 dpt. толеранса е до 1мм, а при над 6,00 dpt. грешка е недопустима.
При стъклата с „чист астигматизъм“ няма фиксиран оптичен център и не се налага спазване на точно PD.
Освен при високите диоптри, точността трябва да бъде максимална също и при комбинираните мултифокалните стъкла (прогресивни и офисни). Една от най-честите причини за трудна адаптация с тях е грешка (дори и малка) при центрирането на стъклата. При прогресивите 1 мм неточност може да доведе до 2 мм стесняване на „зрителното поле“. В тези случи, стъклото не е центрирано така, че окото по естествен път да следва „коридора“ за ясно виждане, особено в близките и средни дистанции и това води до попадане на погледа в зони с оптични грешки и по-голям плуващ ефект.

КАКВИ СА ПРОБЛЕМИТЕ СВЪРЗАНИ С НЕТОЧНО PD

Когато оптичният център на стъклото не съответства с центъра на зеницата се генерира „призматичен ефект“. Ако вследствие от неточната центровка, генерираният ефект от двете очи е 1 призма, то обект който е отдалечен от Вас на 10 метра ще се вижда с едното око с 10 см по-наляво или по-надясно спрямо това как той се вижда с другото око. Максималното отклонение, което се допуска е 0,67 призми или до 6,7 см за разстояние от 10 метра. Тоест в този случай сме над допуските.
Крайният ефект от това е, че чрез напрягане на очните мускули и или чрез компенсации от страна на мозъка, човек се стреми да слее образа от двете очи. При по-умерените случаи (по-малко изместване и по-добра кондиция на човека) се стига до главоболие или зрителна умора в края на деня, както и до зачервяване и парене на очите. При по-големите девиации може да се стигне до раздвояване и „разместване“ на образа. В някои случаи дори мозъкът „изключва“ от зрението едното око за да няма двоен образ, което ограничава стерео-зрението и възможността за преценяване на разстоянията. Въпреки допуските, има хора които успяват да компенсират и по-големи нежелани призматични ефекти, но това е за сметка на концентрацията и по-трудното решаване на предизвикателни зрителни задачи.
Има случаи, в които хора, които дълго време са носили очила с грешно междузенично разстояние са свикнали да движат очите си по определен начин за да компенсират грешката. Ако на тези хора, предпишем очила с точно разстояние, е възможно да имат проблем със свикването с новите очила и се налага да се върнем към старото, макар и грешно разстояние.
Неточна центровка може да се получи, също когато PD на човека е малко (под 60 мм), ширината на избраната рамка е голяма, а възможния диаметър на стъклата е малък. В този случай трябва да се консултирате с очния специалист дали избраната рамка е подходяща за да се спази центровката.

СИМЕТРИЧНО ИЛИ АСИМЕТРИЧНО РАЗСТОЯНИЕ

Статистиката показва, че около 88% от хората са с асиметрично междуочно разстояние. Това означава, че ако имаме общо разстояние от 64 мм, вместо да бъде разпределено по 32 мм на око от центъра на носа, то може да бъде 30 мм за дясното и 34 мм за лявото око. Ако става въпрос за стандартни еднофокусни стъкла и няма разликата в диоптрите между двете очи или ако тя е малка (под 1,00 dpt.) и ако ние спазим общото междузенично разстояние, тогава дори и да не спазим асиметрията това не е проблем. В този случай призматичният ефект генериран от едното око се неутрализира от призматичния ефект генериран от другото око. Така и двете очи ще виждат обекта на едно и също място макар и леко изместен, което се компенсира само с леко преместване на позицията на главата. В конкретния случай по-горе при симетрично разпределение, общото разстояние е точно, но е изместено с 2 мм надясно, което налага завъртане на главата наляво, в същата степен както се измества минутната стрелка от 12:00 на 12:01 часа.
Има случаи, при които имаме асиметричност между двете очи, но се налага симетрична центровка. Например ако в случая по-горе стъклата са с диоптър +8,00 и ние спазим асиметрията, тогава разликата в дебелината на монтираните стъкла ще бъде много голяма и в този случай няма да се налага изместване на главата, но наблюдаваният обект ще се вижда с различен размер от двете очи, което ще бъде по-голям проблем.
Монокулярното отчитане на позицията на очите е изключително важно при прогресивните очила, при очилата с по-високи диоптри, както и при стъклата с асферичен и индивидуален дизайн.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Измерването на междузеничното разстояние наглед е лесна задача, но както описахме по-горе има редици обективни и субективни особености, които трябва да бъдат съобразени от опитни очни специалисти за да се осигури зрение без стрес.
Ние в оптика „Приятели“ винаги отчитаме индивидуално разстоянията, за да осигурим максимален зрителен комфорт на нашите клиенти. Измерването и центрирането на стъклата е със стъпка от 0,1 мм.

В оптичен център Friends Optics, ще получите професионална консултация и ценни съвети от опитни специалисти в областта на очната оптика, относно вашите индивидуални зрителни нужди.

0888 642 999
запазете час