Помощни средства за слабозрящи хора

Помощни средства за слабозрящи хора

КОЙ ЧОВЕК МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ КАТО СЛАБОЗРЯЩ ИЛИ LOW VISION?

Това са хора, чието зрение е нарушено, вследствие на патологично заболяване на очите и което не може да се корегира със стандартни очила, контактни лещи или медицинска интервенция. Дали даден човек е слабозрящ (Low Vision) не зависи от вида на заболяването, а най-вече от степента на пораженията върху зрителната система нанесени от него. Основният показател за функционалната способност на нашите очи е тяхната зрителна острота. Тоест колко ясно и колко дребни обекти виждаме на определено разстояние при определена светлина. По десетичната система за определяне на визуса, човек с нормално зрение има зрителна острота 1.0. Когато визусът се понижи трайно под 0.3, тогава съответния индивид може да се категоризира като Слабозрящ (Low Vision).

Друг показател за способността на това как виждаме е ширината на зрителното поле. Човекът с добро зрение обхваща до 210° поле по хоризонталната линия. Зрителното поле на Low Vision пациент е под 20°.

Третият важен фактор при хората с нарушено зрение е способността за адаптация към различни светлинни условия, а именно прехода от светло към тъмно и обратно.

Упоменатите по-горе параметри са важни, но по-важно е функционалното зрение на индивида. Например при близнаци с едно и също заболяване и еднаква зрителна острота на очите, може да се получи така, че единият успява да чете с очила, а другия не. Функционалното зрение е субективен и мултифакторен феномен.

КОИ ЗАБОЛЯВАНИЯ МОГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ СЛАБО ЗРЕНИЕ?

При децата и млади хора това са конгенитална катаракта, Щаргард макулна дегенерация, ретинитис пигментоза, нистагъм, Леберова атрофия, албинизъм и други.

Заболяванията водещи до нарушено зрение при хора в активна и средна възраст са най-вече диабетната ретинопатия, патологична миопия, оптичен неврит, увеити.

Основната причина за Low Vision при възрастни хора е възрастово обусловената макулна дегенерация (AMD). Други очни болести, водещи до нарушено зрение при възрастните хора са глаукомата, катарактата (която в общите случаи е оперативно преодолима), исхемична невропатия и други.

Възрастовата макулната дегенерация засяга почти всеки трети над 75 годишна възраст и води до нарушаване на централното зрение на индивида. Вследствие на това се ограничава възможността за четене, разпознаване на лица, гледане на телевизия и разпознаването детайли на предмети от бита и ежедневието.

КАК СМЕ ПОЛЕЗНИ НА СЛАБОЗРЯЩИТЕ?

В оптичен център „Приятели“ извършваме индивидуални професионални консултации за хора с нарушено зрение. Препоръчително е засегнатият да носи със себе си актуални документи от лекуващия офталмолог, както и оптични спомагателни средства, които ползва понастоящем.
Използваме индивидуален подход на база актуалната зрителна способност на човека, като в зависимост от неговото желание и приоритети тестваме различни оптични средства за да постигнем максимално висока ефективност и комфорт, съобразно остатъчното зрение.
За хората, при които е засегнато централното зрение и приоритет е виждането на близки разстояния (четене, писане, хранене, ръкоделие и т.н.), използваме различни видове увеличителни очила, призматични очила, телескопични системи, ръчни лупи, електронни увеличители и четци. Ако по-важно за тях е гледането на телевизия и работа с компютър, предлагаме бинокулярни очила, телескопични очила, както и специазизиран софтуер.
Често хората с Low Vision се оплакват, че при движение навън трудно различават лица на близки, номера и знаци, а яркото слънце създава допълнителен дискомфорт и липса на контраст. За тези ситуации тестваме на място различни видове филтърни очила, би-оптични системи и монокли.
Слабо-зрящите, които страдат от очни заболявания, засягащи периферното зрение (напр. глаукома и ретинитис пигментоза) се нуждаят от спомагателни оптични средства, които разширяват зрителното поле. Такива са някои призматични и телескопични очила, които предлагаме в нашия център.

КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

Запишете си предварително час за консултация с инж. Христо Благоев на телефон 0886 642 752. Адреса, на който се намира нашия оптичен център е гр. София, бул. Скобелев 54, оптика „Приятели“ или Friends Optics. На място разполагаме с голямо разнообразие от най-съвременни специализирани оптични средства за хора с нарушено зрение. Те помагат за облекчаване на ежедневието и пълноценно използване на наличното зрение.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Днес по света хората са Low Vision са над 150 милиона, като броят им в следващите години ще се увеличи с над 20%. Голяма част от тях успяват да се ориентират в пространството и сами да се справят в ежедневието си. Липсата на прецизно зрение обаче, води до по-трудно кариерно развитие при по-младите, а по-възрастните не могат да извършват любимите хобита и занимания. За нашата цивилизация четенето означава много.
Невъзможността за четене, особено при образованите хора означава ментално ограничаване, лоша комуникация и понижено качество на живот.
Развитието на съвременната оптика и технологии през последните години, способстват за разработването на различни специализирани спомагателни средства за слабо-зрящи. Тяхната основна роля е поддържането на независимостта и качеството на живот на хората с нарушено зрение.

0888 642 999
запазете час