Очила за корекция на далтонизъм

Очила за корекция на цветна слепота

Често задавани въпроси:

1. Защо е важно коригирането на цветната слепота?

Цветовете са важни за нас по много причини. Те оказват влияние върху нашето настроение, предоставят естетическо удоволствие, и са носители на информация. На всяка крачка се срещаме с цветно кодирана информация. На страдащите от цветна слепота редица професии не са разрешени и почти навсякъде са в неизгодно положение. С помощта на лещите за коригиране на цветната слепота ние предлагаме на много страдащи от този проблем да се ориентират в цветния свят.

Зрението е най-важния сензор за човека: 90% от цялата информация се получава от зрението, 5% от слуха, 2% чрез докосване, 2% чрез вкусовия рецептор и 1% чрез мириса. Загубата на информация поради неадекватно цветово декодиране забавя или пречи на разбирането, увеличава времето за реакция и намалява качеството на живот. Хората с нормално цветно зрение могат да различат повече от милион различни нюанса на цветовете. В същото време, човек със средностатистически дефицит на цветното зрение различава само две-три хиляди, а пациент с по-сериозен проблем – само няколкостотин. Това може да означава, че може да не забележите дали човекът срещу Вас почервенява или побледнява по време на разговора, не виждате по лицето на детето дали има температура, не различавате узрелите и зелените плодове и т.н. Това са явни неудобства в почти всички сфери на живота.

2. По какво се отличава тестът за изследване за цветна слепота Colorlite от останалите тестове за изследване на цветно зрение?

Нашият тест за цветно зрение определя вида и тежестта на цветната слепота, освен това, при повторно измерване с коригиращите лещи, помага в избора на най-добрите корекционни лещи. Тестът е бърз, обективен и прост, подобно на рутинен преглед на очите.

3. Лекува ли се цветната слепота?

Цветната слепота не може да бъде излекувана, въпреки че подобно на нормалните очила, с лещи за коригиране на цветно зрение, то може да бъде подобрено.

4. Какво означава цветна слепота тип “протанопия” или “деутеранопия”?

Като наследствено състояние, могат да бъдат различени много негови генетични прояви. Най-често срещан е дефектът на така наречените L и М рецептори (чувствителни към дълги и средни дължини на вълната), наречени както следва: Protanomaly, Protanopy, с обобщено име “протанопия” или Deuteranomaly, Deuteranopy, накратко “деутеранопия”. Подробности в раздела за научна информация.

5. Какво трябва да знам за системата на Colorlite за цветното зрение?

Клиничните опити доказват, че корекцията с лещи Colorlite води до подобрение в 90% от случаите. Тестовете с палитрите Ishihara или компютърните тестове за цветно зрение демострират подобрението, но само 25% от пациентите усещат моментално положителния ефект. (виж глава: Пациентите трябва да знаят)

6. Каква е разликата между далтонизъм и дефицит на цветното зрение?

Човешкото око може да разпознава едновременно три основни цвята. Червено, зелено и синьо. Всички останали цветове се получават чрез смесване на тези три основни цвята. Хората с дефицит в цветното зрение не разпознават по нормален начин един или повече от основните цветове, докато далтонистите виждат само нюанси на сивото (пълен далтонизъм). Според най-новата теория за цветното зрение, далтонизмът се определя като краен случай на дефицит на цветно зрение.

7. Защо повече мъже имат дефицит на цветното зрение?

Мъжете са приблизително 16 пъти по засегнати от дефицит на цветното зрение от жените. Приблизително 8%от мъжете и 0,5%от жените имат някаква степен на наследствен дефицит на цветното зрение (200 милиона души) Червено-зеленият дефицит на цветното зрение е наследствено заболяване, което се носи от женската Х хромозома. По тази причина дъщерята на баща с този проблем може да го предаде на синовете си. Жените имат две Х хромозоми и дефектната се компенсира от нормалната. Шансовете да имаш две дефектни Х хромозоми са малки.

8. Ще развия ли дефицит на цветното зрение като остарея ли и ще се влоши ли дефицитът ми с възрастта?

Наследственият дефицит на цветното зрение не се развива през годините. И все пак, придобитите форми на дефицит на цветното виждане, дължащ се на околната среда или заболяване, могат да се появят с напредването на възрастта. Възможните причини за това са заболяване на ретината, глаукома, диабет и болести на очния нерв.

9. Как подобряването на цветното зрение подобрява качеството на живот?

Цветовете в околния свят носят важна информация (например: цветен TV, компютърни екрани, светофари), която е напълно или частично недостъпна за хората с дефект на цветното зрение. В допълнение, комуникацията често се основава на цветовете. Например: „завийте наляво при зелената къща или кликнете върху червената икона за да потвърдите транзакцията“ Хората с дефицит на цветното зрение могат да не бъдат допуснати до определени работни места или пък могат да се объркат при комуникация основана на цветовете.

След като Ви диагностицират със специалист

10. Как да установя дали очилата Colorlite могат да подобрят цветното ми зрение?

След като  се консултирате със специалист


Научна информация

Човешкото цветно зрение

Нормално възприемащата цвето зрителна система може да различи няколко милиона различни цветове, като човешкото око вижда светлина с дължина на вълната между 380 и 780 нанометра. В човешкото око има повече от 6 милиона рецептора наречени конусчета, които възприемат цветовете на светлината достигнала до окото. Базирано на обхвата на чуствителност на техните фотопигменти могат да се различат три типа конусчета. Имената им са Протос или L конусчета, (чуствителни към червения спектър: дългите вълни) Деутерос или M конусчета (чуствителни към зеления спектър: средните вълни) и Тритос или S конусчета (чуствителни към синия спектър: късите възлни). Фигурата по-долу показва чуствителността на тези рецептори.

Фигура 1. Нормална рецепторна чуствителност в относителни единици спрямо дължината на вълната

Унаследен дефицит на цветното зрение или цветна слепота

Способността за цветно виждане е способността на индивида да идентифицира цветовете и способността му да разграничава отделните цветови нюанси. Нормалното цветно зрение е дефинирано като способността за цветно виждане на “средностатистически” индивид. Дефицит на цветно зрение и цветна слепота възникват, когато чуствителността на един или повече типове от конусчетата се различава значително от споменатата по-горе нормална чуствителност. Това резултира в промяна (намаляване) на разпознаването на цветовете и способността за тяхното определяне. Базирано на генетичния произход и характеристики, различаваме няколко типа дефицит на цветно зрение. Най-разпространения е в червената и/или зелената гама, наречени Протаномалия, Протанопия (накратко “Протан”) или Деутераномалия, Деутеранопия (накратко “Деутан”), много по-рядко в синия диапазон (Тританомалия) и само в извънредно редки случаи при нарушение и на трите вида фоторецептори (Ахроматопсия). Червено-зеления цветови дефицит се унаследява генетично с “X” хромозомите; съответно е значително по-често срещано при мъжете, отколкото при жените. Жените имат две X-хромозоми и ако едната носи нормално цветоусещане, то тя супресира информацията от дефектната хромозома. При мъжете няма това дублиране; съответно ако мъжа унаследи дефектната X хромозома от своята майка (която иначе няма проблем с цветното зрение) той ще има дефицит на цветното зрение или цветна слепота. Приблизително 8 % от мъжете и 0.4-0.5 % от жените са с червено-зелен дефицит на зрението. Унаследения дефицит към синята светлина се среща изключително рядко, при около 0.05% от хората. Дълго време се е смятало, че „дефектните“ фоторецептори се отличават от нормалните по тяхната по-ниска чуствителност. Съвременните изследвания описват дефицита на цветно зрение като следствие изместване на диапазона на чуствителност на рецепторите (‘паралелно изместване’). Методът за корекция на цветното зрение на Colorlite е базиран на тази теория.

Подобряване на цветното зрение

Colorlite е разработила и произвежда корекционни лещи за цветно зрение със специално покритие, което повишава цветната чуствителност на индивида. Корекцията може да се приложи за всеки тип червено-зелен дефицит или цветна слепота, дори и при най-тежките случаи.

Фигура 2 по-долу показва чуствителността на конусчетата на човек, при който диапазона на чувствителност на зелените и червените е много близък. Заради това изместване на диапазона, разликата между L и M чувствителността намалява; съответно човека има затруднение при различаването на зелените и жълтите нюанси.

Фигура 2. Чуствителност на L, M, и S конусчета при нормален човек и такъв с дефицит в червено-зелено. M и S конусчетата са в точния диапазон; разликата е в чувствителността на L конусчетата.

Фигура 3. Филтър подходящ за случая от Фиг.2.

За да се компенсира този дефект е разработен специален филтър. Изискването на този филтър е да измести проблемната дължина на вълната по такъв начин, че рецепторите с дефицит на цветното зрение, долавяйки изместения спектър да изпращат същата информация към зрителната нервна система, както нормалните рецептори биха направили с неизместен спектър. Филтърът трябва да бъде ефективен в проблемната зона, в която имаме дефицит и да оказва минимално въздействие в останалия спектър, където рецепторите на човека работят коректно. Подходящ филтър за случая от Фиг.2 е показан на Фиг.3.

Като резултат, зрителната информация става много по-близка до нормалното цветно зрение. Когато оценяваме адаптационната способност на конкретни конусчета (напр. способността на рецепторите да увеличат чуствителността си когато има слаб входящ сигнал и да намаляват чуствителността си при силен входящ сигнал) от перспективата на цветното зрение, тя може да се интерпретира като ако чуствителността на рецепторите беше наистина изместена. Фигура 4 показва ясно, че филтъра измества чуствителността на „дефектните“ конусчета много близко до нормалните, оставяйки чуствителността на останалите конусчета почти незасегната. Така цветната чуствителност на индивида се възстановява много близко до нормалната.

Фигура 4. Ефект от филтъра показан на Фигура 3.

Тестване и диагностика за дефицит на цветно зрение и цветна слепота

Традиционните тестове, могат само да установят дали индивида има дефицит на червено-зеленото зрение или не. Типа и степента на дефицита могат да се измерят само със специален уред наречен аномалоскоп. Съвременните аномалоскопи могат да определят дефицита не само в червено-зеления спектър, но и в синия. Тестовете на Colorlite не само разграничават червено-зелените и други по-редки типове на цветен дефицит, но също дават количествена оценка на цветния дефицит в червено-зеления диапазон. Това дава възможност да направим по-точен избор на филтъра за конкретния човек. Теста за цветно зрение е резултат от обстойни проучвания години наред и измерване ефективността и степента на подобряване на цвето-чуствителността.

Направете бърз, предварителен тест на цветното си зрение тук: https://bit.ly/3mz6V2p

Корегиращите цветното зрение стъкла на Colorlite са персонализирани за Вашият индивидуален цветен дефицит и диоптър (ако имате такъв), като могат да се монтират в избрана от Вас рамка.

0888 642 999
запазете час